Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Αρχείο Νέων / ΑνακοινώσεωνHide details for [<font class="simpletitle">]2017[</font>]2017
- 15/12/2017 Αποτελέσματα Έρευνας Χρήσης ΤΠΕΗ για Επιχειρήσεις και Νοικοκυριά 2017
 
- 06/11/2017 Νέα Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας
 
- 06/03/2017 Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2017
 
- 06/03/2017 Πώληση Χημικών Πρϊόντων μέσω Διαδικτύου
 
- 21/02/2017 Συμφωνία για Νέους Κανόνες Φορητότητας στις Ψηφιακές Υπηρεσίες
 
- 21/02/2017 Νέοι Κανόνες για Ενίσχυση της Συνεργασίας στον Τομέα της Προστασίας των Καταναλωτών
 
- 01/02/2017 Αποτελέσματα Μελέτης Ανάλυσης της Εγχώριας Αγοράς του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 
- 13/01/2017 Δωρεάν Σεμινάρια για Ενδυνάμωση ΜΜΕ Παραγωγής Τροφίμων
 
- 10/01/2017 Αποτελέσματα της Χρήσης του Διαδικτύου στην Ευρώπη 2016
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2016[</font>]2016
- 12/12/2016 Αποτελέσματα έρευνας χρήσης ΤΠΕ στα Νοικοκυριά 2016
 
- 06/12/2016 Αύξηση των Αγορών μέσω Διαδικτύου από Επιχειρήσεις το 2016
 
- 06/12/2016 Ευκαιρίες Ανάπτυξης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο
 
- 06/12/2016 Νέοι φορολογικοί κανόνες για στήριξη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 
- 18/11/2016 Παρουσιάσεις Ενημερωτικής Ημερίδας 18.11.2016
 
- 24/10/2016 Ενημερωτική Ημερίδα "Νομικές Ρυθμιστικές Πτυχές του Ηλεκτρονικού Εμποριόυ και Βέλτιστες Πρακτικές στη Χρήση της Ψηφιακής Τεχνολογίας"
 
- 20/09/2016 Αντιμονοπωλιακή Νομοθεσία: Προκαταρτική έκθεση της τομεακής έρευνας για το ηλεκτρονικό εμπόριο
 
- 20/09/2016 Καλύτερη Συνδεσιμότητα στο Διαδίκτυο για όλη την Ευρώπη
 
- 13/07/2016 Αποτελέσματα Διαβούλευσης για Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες (Online Platforms)
 
- 13/07/2016 Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον κλάδο της κυβερνοασφάλειας
 
- 26/05/2016 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε Δέσμη Μέτρων με Νέους Κανόνες για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο καθώς και Κανόνες για τα Οπτικοακουστικά Μέσα μέ στόχευση τις Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες
 
- 24/03/2016 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Δημιουργία Κανονισμών
 
- 24/03/2016 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων α) τομεακής έρευνας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και β) διαβούλευσης γεωγραφικού αποκλεισμού
 
- 03/03/2016 Αποκατάσταση της Εμπιστοσύνης στη διατλαντική ροή δεδομένων
 
- 29/02/2016 Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2016
 
- 17/02/2016 Έναρξη Πλατφόρμας- Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών
 
- 02/02/2016 Δημόσια Διαβούλευση - Δημιουργία Κανονισμών για Ηλεκτρονικό Εμπόριο (N.156(i)/2004)
 
- 07/01/2016 Νέος Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2015[</font>]2015
- 17/12/2015 Σύγχρονοι Κανόνες Ψηφιακών Συμβάσεων
 
- 07/12/2015 Αποτελέσματα Ετήσιας Έρευνας "Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2015"
 
- 29/09/2015 Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έναρξη Δημοσίων Διαβουλεύσεων
 
- 05/01/2015 Εγγραφή για Ενημερωτικό Δελτίο
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2014[</font>]2014
- 05/11/2014 Νέα Ιστοσελίδα «Επιχειρείτε Διαδικτυακά»
 

Twitter

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικές Αγορές

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

CyberEthics

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ψηφιακή Κύπρος

Η Ευρώπη Σου

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις