ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αρχείο Νέων / Ανακοινώσεων


Hide details for [<font class="simpletitle">]2017[</font>]2017
- 15/12/2017 Αποτελέσματα Έρευνας Χρήσης ΤΠΕΗ για Επιχειρήσεις και Νοικοκυριά 2017
 
- 06/11/2017 Νέα Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας
 
- 06/03/2017 Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2017
 
- 06/03/2017 Πώληση Χημικών Πρϊόντων μέσω Διαδικτύου
 
- 21/02/2017 Συμφωνία για Νέους Κανόνες Φορητότητας στις Ψηφιακές Υπηρεσίες
 
- 21/02/2017 Νέοι Κανόνες για Ενίσχυση της Συνεργασίας στον Τομέα της Προστασίας των Καταναλωτών
 
- 01/02/2017 Αποτελέσματα Μελέτης Ανάλυσης της Εγχώριας Αγοράς του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 
- 13/01/2017 Δωρεάν Σεμινάρια για Ενδυνάμωση ΜΜΕ Παραγωγής Τροφίμων
 
- 10/01/2017 Αποτελέσματα της Χρήσης του Διαδικτύου στην Ευρώπη 2016
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2016[</font>]2016
- 12/12/2016 Αποτελέσματα έρευνας χρήσης ΤΠΕ στα Νοικοκυριά 2016
 
- 06/12/2016 Αύξηση των Αγορών μέσω Διαδικτύου από Επιχειρήσεις το 2016
 
- 06/12/2016 Ευκαιρίες Ανάπτυξης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο
 
- 06/12/2016 Νέοι φορολογικοί κανόνες για στήριξη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 
- 18/11/2016 Παρουσιάσεις Ενημερωτικής Ημερίδας 18.11.2016
 
- 24/10/2016 Ενημερωτική Ημερίδα "Νομικές Ρυθμιστικές Πτυχές του Ηλεκτρονικού Εμποριόυ και Βέλτιστες Πρακτικές στη Χρήση της Ψηφιακής Τεχνολογίας"
 
- 20/09/2016 Αντιμονοπωλιακή Νομοθεσία: Προκαταρτική έκθεση της τομεακής έρευνας για το ηλεκτρονικό εμπόριο
 
- 20/09/2016 Καλύτερη Συνδεσιμότητα στο Διαδίκτυο για όλη την Ευρώπη
 
- 13/07/2016 Αποτελέσματα Διαβούλευσης για Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες (Online Platforms)
 
- 13/07/2016 Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον κλάδο της κυβερνοασφάλειας
 
- 26/05/2016 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε Δέσμη Μέτρων με Νέους Κανόνες για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο καθώς και Κανόνες για τα Οπτικοακουστικά Μέσα μέ στόχευση τις Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες
 
- 24/03/2016 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Δημιουργία Κανονισμών
 
- 24/03/2016 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων α) τομεακής έρευνας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και β) διαβούλευσης γεωγραφικού αποκλεισμού
 
- 03/03/2016 Αποκατάσταση της Εμπιστοσύνης στη διατλαντική ροή δεδομένων
 
- 29/02/2016 Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2016
 
- 17/02/2016 Έναρξη Πλατφόρμας- Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών
 
- 02/02/2016 Δημόσια Διαβούλευση - Δημιουργία Κανονισμών για Ηλεκτρονικό Εμπόριο (N.156(i)/2004)
 
- 07/01/2016 Νέος Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2015[</font>]2015
- 17/12/2015 Σύγχρονοι Κανόνες Ψηφιακών Συμβάσεων
 
- 07/12/2015 Αποτελέσματα Ετήσιας Έρευνας "Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2015"
 
- 29/09/2015 Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έναρξη Δημοσίων Διαβουλεύσεων
 
- 05/01/2015 Εγγραφή για Ενημερωτικό Δελτίο
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2014[</font>]2014
- 05/11/2014 Νέα Ιστοσελίδα «Επιχειρείτε Διαδικτυακά»
 


Πίσω


_______________________________________________
© 2014 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά