Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Νέα / Ανακοινώσεις
- 15/12/2017 Αποτελέσματα Έρευνας Χρήσης ΤΠΕΗ για Επιχειρήσεις και Νοικοκυριά 2017
 
- 06/11/2017 Νέα Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας
 
- 06/03/2017 Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2017
 
- 21/02/2017 Νέοι Κανόνες για Ενίσχυση της Συνεργασίας στον Τομέα της Προστασίας των Καταναλωτών
 
- 21/02/2017 Συμφωνία για Νέους Κανόνες Φορητότητας στις Ψηφιακές Υπηρεσίες
 
- 20/09/2016 Καλύτερη Συνδεσιμότητα στο Διαδίκτυο για όλη την Ευρώπη
 
- 24/03/2016 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων α) τομεακής έρευνας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και β) διαβούλευσης γεωγραφικού αποκλεισμού
 
- 07/01/2016 Νέος Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ
 
- 20/02/2013 Ολοκλήρωση 2ης πρόσκλησης του Σχεδίου Προώθησης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο
 
- 07/05/2012 Δωρεάν Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν
 
- 05/10/2011 Ο περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και για Συναφή θέματα (τροποποιητικός) Νόμος του 2011
 
- 07/07/2011 Σχέδιο Προώθησης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο (De Minimis) - 2η Πρόσκληση
 
- 23/03/2011 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Σχέδιο Προώθησης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο (De Minimis)
 
- 04/03/2011 Σχέδιο Προώθησης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο (De Minimis) - 2η Πρόσκληση
 
- 26/01/2011 Ολοκλήρωση 1ης πρόσκλησης του "Σχεδίου Προώθησης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο"
 
- 29/07/2010 Παράταση δύο μηνών για υλοποίηση της επένδυσης - Πακέτο Οικονομικής Ενίσχυσης 2, Παρουσία στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 
- 04/05/2010 Λίστες Αυτοελέγχου Νομικών Υποχρεώσεων Ιστοσελίδων και Ηλεκτρονικών Καταστημάτων
 
- 07/01/2010 Τροποποίηση Οδηγού Σχεδίου του Σχεδίου Προώθησης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο (De Minimis)
 
- 18/12/2009 Ενημερωτικό Υλικό Γραφείου eΔράση
 
- 20/11/2009 Σχέδιο Προώθησης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο (De Minimis)
 
- 20/11/2009 Νέο Ενημερωτικό Δελτίο
 
- 13/11/2009 Έρευνα για την αξιολόγηση του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ
 
- 06/11/2009 Νεότερα Στοιχεία: Κοινωνία της Πληροφορίας, 2008
 
Αρχείο Νέων / Ανακοινώσεων


Twitter

ΥΕΕΒ&Τ

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικές Αγορές

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

CyberEthics

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ψηφιακή Κύπρος

Η Ευρώπη Σου

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις