Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Το Πρόγραμμα


Λαμβάνοντας υπόψη τις ραγδαίες εξελίξεις στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη του Προγράμματος «Επιχειρείτε Διαδικτυακά».

Το Πρόγραμμα υλοποιείται στα πλαίσια σχετικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Προώθηση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο το οποίο έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο..

Περιληπτικά το Στρατηγικό Σχέδιο βασίζεται σε τρεις άξονες:

  • στην ενθάρρυνση και υποστήριξη των επιχειρήσεων για την προώθηση της χρήσης του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
  • στην ενημέρωση των καταναλωτών αναφορικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και τα μέτρα ασφαλείας που θα πρέπει να λαμβάνονται, με στόχο την ενίσχυση του βαθμού εμπιστοσύνης τους προς το διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό εμπόριο,
  • στην εισήγηση και προώθηση μέτρων πολιτικής τα οποία σχετίζονται με την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου.


Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την πιο κάτω παρουσίαση, η οποία περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες σχετικά με την πολιτική του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Κύπρο, καθώς και τις προσπάθειες και πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου zip Παρουσίαση - Ανάπτυξη του ηλεκτρ εμπορίου στην Κύπρο.pps
(Μέγεθος Αρχείου: 808,8Kb)

No documents foundTwitter

ΥΕΕΒ&Τ

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικές Αγορές

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

CyberEthics

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ψηφιακή Κύπρος

Η Ευρώπη Σου

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις