ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Το Πρόγραμμα


Λαμβάνοντας υπόψη τις ραγδαίες εξελίξεις στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη του Προγράμματος «Επιχειρείτε Διαδικτυακά».

Το Πρόγραμμα υλοποιείται στα πλαίσια σχετικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Προώθηση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο το οποίο έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο..

Περιληπτικά το Στρατηγικό Σχέδιο βασίζεται σε τρεις άξονες:
  • στην ενθάρρυνση και υποστήριξη των επιχειρήσεων για την προώθηση της χρήσης του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
  • στην ενημέρωση των καταναλωτών αναφορικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και τα μέτρα ασφαλείας που θα πρέπει να λαμβάνονται, με στόχο την ενίσχυση του βαθμού εμπιστοσύνης τους προς το διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό εμπόριο,
  • στην εισήγηση και προώθηση μέτρων πολιτικής τα οποία σχετίζονται με την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου.


Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την πιο κάτω παρουσίαση, η οποία περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες σχετικά με την πολιτική του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Κύπρο, καθώς και τις προσπάθειες και πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί.

_______________________________________________
© 2014 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά