Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Το Γραφείο eΔράση


Στα πλαίσια της υλοποίησης του Προγράμματος «Επιχειρείτε Διαδικτυακά» έχει συσταθεί το Γραφείο eΔράση το οποίο έχει σκοπό να συντονίζει τις δράσεις που προβλέπονται στο Στρατηγικό Σχέδιο για την Προώθηση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο και να προσφέρει ενημερωτικές, συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στους πολίτες και στις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, για τη τελική διαμόρφωση, σχεδιασμό και υλοποίηση του εν λόγω έργου, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει προχώρησει στη μίσθωση υπηρεσιών Διευθυντή Έργου του οποίου η σύμβαση είναι τριετής (όση και η διάρκεια του Προγράμματος). Περιληπτικά, ο Διευθυντής Έργου είναι υπεύθυνος - μεταξύ άλλων - να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και να προγραμματίζει, οργανώνει, υλοποιεί και ελέγχει όλες τις εργασίες που αφορούν στην υλοποίηση του Προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο eΔράση.


No documents foundTwitter

ΥΕΕΒ&Τ

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικές Αγορές

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

CyberEthics

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ψηφιακή Κύπρος

Η Ευρώπη Σου

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις