ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Helpdesk


Το Γραφείο eΔράση λειτουργεί γραμμή τεχνικής υποστήριξης (helpdesk) στο τηλέφωνο +357 22 867323.


H γραμμή τεχνικής υποστήριξης λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες, Δευτέρα έως Παρασκευή, και ώρες 8:00π.μ.-15:00μ.μ..

Επιγραμματικά, από τη γραμμή τεχνικής υποστήριξης του Γραφείου eΔράση παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

_______________________________________________
© 2014 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά