Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Ενημέρωση


Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών προσφέρουν σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις όλων των κλάδων. Το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν είναι απλά η πώληση και αγορά αγαθών και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου. Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί τη σύγχρονη φιλοσοφία οργάνωσης και διαχείρισης των επιχειρήσεων και περικλείει όλη την αλυσίδα λειτουργίας της επιχείρησής σας.

Ενσωματώνοντας το ηλεκτρονικό εμπόριο στην επιχείρησή σας, μπορείτε να επεκτείνεται τους επιχειρηματικούς σας ορίζοντες και να αποκτήσετε νέο όραμα και στόχους. Το διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό εμπόριο, έχουν προκαλέσει νέες επιχειρηματικές ιδέες και έχουν εισαγάγει νέες μεθόδους διαφήμισης και προβολής των προϊόντων και υπηρεσιών. Η δυνατότητα του νέου αυτού μέσου για προσέγγιση ευρείας μάζας πελατών με χαμηλό κόστος, αλλά και η δυνατότητα μείωσης των τιμών - χάριν στο χαμηλό κόστος λειτουργίας και διεκπεραίωσης των συναλλαγών – έχουν οδηγήσει χιλιάδες μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις στην ανάπτυξη ηλεκτρονικής επιχειρησιακής δραστηριότητας.

Μέσω του Προγράμματος «Επιχειρείτε Διαδικτυακά» το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού αποσκοπεί στην υποβοήθηση των επιχειρήσεων για εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορικής. Στην ενότητα αυτή της ιστοσελίδας του Προγράμματος μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο επιδοτήσεων του Προγράμματος, καθώς και στοιχεία επιχειρήσεων που προσφέρουν λύσεις πληροφορικής.


No documents foundTwitter

ΥΕΕΒ&Τ

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικές Αγορές

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

CyberEthics

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ψηφιακή Κύπρος

Η Ευρώπη Σου

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις