Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Ενημερωτικό Υλικό Επιχειρήσεων


Ενημερωτικά Έντυπα:


Leaflet - Πρόγραμμα
"Επιχειρείτε Διαδικτυακά"


Leaflet - Σχέδιο Προώθησης
του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην ΚύπροΝομικές Πτυχές
Ηλεκτρονικού Εμπορίου


Εκπαιδευτικοί Οδηγοί:
Οι πιο κάτω οδηγοί σε συνδυασμό με το εκπαιδευτικό υλικό που φιλοξενείται στον κόμβο έχουν ως στόχο να ενημερώσουν με απλό, ευχάριστο και ευσύνοπτο τρόπο τις επιχειρήσεις γύρω από τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην επιχειρηματική δραστηριότητα:


Επιχειρώντας Διαδικτυακά
Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε
για το ηλεκτρονικό εμπόριο
(e-commerce)


Οφέλη Διαδικτυακής Δραστηριοποίησης
για την επιχείρηση και τους πελάτες της


Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) και Διαδίκτυο


Τόποι και Τρόποι Προώθησης
του Ηλεκτρονικού σας Καταστήματος


Ευρωπαϊκή Ένωση:
Στατιστικά Στοιχεία:

Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη


- Leaflet - Πρόγραμμα "Επιχειρείτε Διαδικτυακά"
- Leaflet - Σχέδιο Προώθησης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο
- Νομικές Πτυχές Ηλεκτρονικού Εμπορίου
- Επιχειρώντας Διαδικτυακά
- Όλα οσα θέλετε να γνωρίζετε για το ηλεκτρονικό εμπόριο
- Οφέλη Διαδικτυακής Δραστηριοποίησης για την επιχείρηση και τους πελάτες της
- Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) και Διαδίκτυο
- Τόποι και τρόποι προώθησης του ηλεκτρονικού σας καταστήματος
- ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ - Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις Επιχειρήσεις
- Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη 2014


Twitter

ΥΕΕΒ&Τ

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικές Αγορές

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

CyberEthics

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ψηφιακή Κύπρος

Η Ευρώπη Σου

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις