ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ενημερωτικό Υλικό Επιχειρήσεων


Ενημερωτικά Έντυπα:

Leaflet - Πρόγραμμα
"Επιχειρείτε Διαδικτυακά"


Leaflet - Σχέδιο Προώθησης
του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην ΚύπροΝομικές Πτυχές
Ηλεκτρονικού Εμπορίου


Εκπαιδευτικοί Οδηγοί:
Οι πιο κάτω οδηγοί σε συνδυασμό με το εκπαιδευτικό υλικό που φιλοξενείται στον κόμβο έχουν ως στόχο να ενημερώσουν με απλό, ευχάριστο και ευσύνοπτο τρόπο τις επιχειρήσεις γύρω από τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην επιχειρηματική δραστηριότητα:


Επιχειρώντας Διαδικτυακά
Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε
για το ηλεκτρονικό εμπόριο
(e-commerce)


Οφέλη Διαδικτυακής Δραστηριοποίησης
για την επιχείρηση και τους πελάτες της


Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) και Διαδίκτυο


Τόποι και Τρόποι Προώθησης
του Ηλεκτρονικού σας Καταστήματος


Ευρωπαϊκή Ένωση:
Στατιστικά Στοιχεία:

Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη

_______________________________________________
© 2014 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά