ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ενημερωτικό Υλικό Καταναλωτών


Τα πιο κάτω έντυπα έχουν ως στόχο να ενημερώσουν τους καταναλωτές αναφορικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και τα μέτρα ασφαλείας που θα πρέπει να λαμβάνονται, με στόχο την ενίσχυση του βαθμού εμπιστοσύνης τους προς το διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό εμπόριο:Leaflet - Πρόγραμμα
"Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Οδηγός Ασφάλειας
στο ΔιαδίκτυοΝομικές Πτυχές
Ηλεκτρονικού Εμπορίου

_______________________________________________
© 2014 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά