ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου


Κωνσταντίνα Σοφοκλέους - Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλ: +357 22867323
Φαξ: +357 22304924
Email: csophocleous@mcit.gov.cy

_______________________________________________
© 2014 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά